TENTEERACHOT

Lifestyle  Design
Minimalism 

Welcome to my website,

Ten

CHECK OUT MY YOUTUBE CHANNEL 

Latest Blogs

Stay up to date with the latest tips & tools on PERSONAL DEVELOPMENT and FITNESS

เยอรมัน – พาดูรถ BMW ที่ BMW Museum l WANDERING EUROPE ALONE [EP1]
เยอรมันผมไปเที่ยวยุโรป 22 วันครับ ใน Vlog นี้ผมไปดู0:00 การเดินทางกรุงเทพไปเยอรมัน4:55 BMW Museum5:26 Neuschwanstein Castle ประสาทที่สวยมากที่สุดในเยอรมัน6:28 ไส้กรอกเยอรมัน รสแกงกระหรี่8:25 ไวน์ร้อน (Gluehwein หรือ Mulled Wine)ตอนนี้ผมฝึกหัดทำ Vlog[...]
ไม่เคยออกกำลังกายเลย เริ่มต้นยังไงดี?
รู้สึกว่าตัวเองมีไขมันส่วนเกินแต่ไม่รู้ จะทำยังไงดี? อยากจะเริ่มออกกำลังกายแต่เริ่มไม่ถูก? ผมไม่คิดว่า ทุกๆคนควรเริ่มต้นด้วยการเริ่มออกกำลังกายเหมือนกัน หรือ เริ่มคุมอาหารเหมือนกัน เพราะว่าแต่ละคนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป ในวีดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงการประเมินในแต่ละด้านของชีวิตเรา เราจะได้รู้ว่า ด้านไหนอ่อนที่สุด เราจะได้เริ่มถูกที่ครับ 
อาหารเสริมธรรมชาติที่ทำให้หุ่นดี?
ตลาดอาหารเสริมมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทในไทย (ข้อมูลจาก SCB Economic Intelligence Center) อาหารเสริม ดีจริงเปล่า? ให้ผลจริงเปล่า? หรือ ไม่ควรกินอาหารเสริม เราควรกินแต่อาหารจริงเท่านั้นที่มาจากธรรมชาติ? มันเป็นเรื่องที่หลายๆ คนเถียงกันเยอะมาก ถ้าใครไม่ชอบอาหารเสริมก็จะต่อต้านมากๆ ถ้าใครชอบอาหารเสริมก็จะกินเหมือนกับชีวิตขาดไม่ได้ ใครถูก? ในความเห็นของผม[...]
คนออกกำลังกาย VS คนไม่ออกกำลังกาย
ฟิตเนสไม่ใช่คำตอบเดียวที่จะทำให้คุณลดน้ำหนักได้ ฟิตเนสมันง่ายครับใครๆก็ทำได้ แต่มันมีสิ่งที่ยากกว่านั้นที่หลายๆคนทำไม่ได้ เพราะมันมีบางอย่างที่คนออกกำลังกายได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 2 ปี 5 ปี หรือ แม้กระทั่ง 10 20 30 ปีมีเหมือนกัน แต่ คนที่ออกกำลังกายได้แค่แปปเดียว 3-5 เดือนแล้วล้มเลิก..ไม่มี.. สิ่งที่แตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้ก็คือ  อุปนิสัย[...]

Join Lifestyle Design Community For Free!

Stay up-to-date to the latest tips and tricks on lifestyle design. 

TENTEERACHOT

>