3 ท่ายืดก่อนฝึก Squat - TENTEERACHOT

3 ท่ายืดก่อนฝึก Squat

ยืดก่อน Squat 

Squat เป็นท่าที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นหลายข้อต่อมาก ดังนั้นการยืดที่ถูกต้อง (ไม่ใช่ยืดทั้งร่างกาย) จะทำให้เรา Squat ได้ดีขึ้น เราต้องยืดข้อต่อที่ร่างกายเราจะต้องใช้ในท่านั้นๆ ยืดให้ถูกจะประหยัดเวลา และ จะทำให้ได้ผลดีกว่าด้วย

More...

  • ยืดกล้ามเนื้อก่อนเล่น Squat สำคัญเพราะ
    • มันจะทำให้ท่าเราสวยขึ้น และ ข้อต่อติดน้อยลง 
    • บาดเจ็บน้อยลง
  • โดยเราต้องยืดกล้ามเนื้อที่มักจะตึง และ กล้ามเนื้อที่ต้องการความยืดหยุ่นสำหรับท่า Squat เช่น
    • สะโพก
    • ข้อเท้า
Share the love..
>